Djurpassning

Djurpassning


Vi fokuserar och satsar på våra anställda djurvakter. Att leverera hög kvalité till kund samt vara ett seriöst och professionellt företag inom branschen.


Bundet Avtal


Ett bundet avtal har ingen bindningstid men en månads uppsägningstid för båda parter. Detta innebär att avtalet måste sägas upp minst en månad innan någon av parterna önskar att avtalet ska avslutas.

Eftersom 24 Service ser ett värde i bundna avtal genom att det skapar förutsägbara intäkter så rabatteras dessa. Ju fler timmar som kunden förbinder sig att köpa, desto större rabatt får kunden.

Prislista:Standardpris per timme 180 kr. Minimum 2,5 timmar / tillfälle.

Obundet* 180 kr
Bundet
0 – 19 timmar/månad
170 kr
Bundet
20 – 39 timmar/månad
160 kr
Bundet
40 timmar+/månad
155 kr
Heltid 140 kr

Alla priser är per timme efter rutavdrag och inklusive moms.

* Djurägare och djurvakt bestämmer dagar och tider sinsemellan.

Fast minimidebitering/månad enligt överenskommelse. Båda parter har 1 månads uppsägningstid. Rabatt ges på standardpriset om flera av 24 Service Sverige AB tjänster och utbud används/tecknas.

Engångsuppdrag kostar 180 kr/h. Hjälp vid ett eller ett fåtal tillfällen, minimum 4 timmar/tillfälle. Kostnad för avbokning 500 kr.

Rabatter

Användande av 24 Service Sverige AB flera tjänster (kombinationserbjudanden)

Ovanstående rabatter går ej att kombinera med andra rabatter.